Thursday, September 18, 2008

ಹಾವು ಹಾವೆಂದು


ಹಾವು ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರು ದೂರ ಹಾರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿರುಪದ್ರವಿ ಹಸಿರುಳ್ಳೆ ಹಾವು ಕಂಡರೂ ಸಾಕು ಟಣ್ಣಂತ ಆಚೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾವು ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಭಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಶೇಕಡಾ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಹಾವುಗಳು ನಿರುಪದ್ರವಿ. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಮೇಲೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾವು ತನ್ನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೋ ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಮಿಕ್ಕ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ವವಿಧಿತ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಾವನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾವಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಳೆಗಾಲ್ದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜಾತಿಯ ಹಾವು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಗೊಲ್ಲರ ಬೆತ್ತದ ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗಿನ ನಾಗರಹಾವೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವು ಗೊಲ್ಲರ ಜೀವನ ಒಂದು ಅದ್ಬುತ ತಾಕತ್ತಿನದು. "ಗೌರಬ್ಬೇ...ಮಹಾತಾಯಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಕ್ಷಾ ಹಾಕಿ ತಾಯಿ..." ಎನ್ನುವ ಡೈಲಾಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಾವುಗೊಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. "ಆತು ಬಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತಿನಿ ಮತ್ತೆ ರಗಳೆ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂಬ ಅಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕಿ ಅವರ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರುಕ್ಷಣ" ಸ್ವಾಮೀ... ಮಗ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮೂರು ದಿವ್ಸ ಆತು ತಿನ್ನಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ರವ್ವಾ...." ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರ." ಆಗ್ಲೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮತ್ತೆಂತು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ" ಎಂದು ನಾವು ಗದರಿದರೆ " ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕಂಡು ಹಾಕ್ರಿ ಯಪ್ಪಾ" ಅಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಧ್ಯ ಸಂಬಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಮುಂದುವರೆಯುವ ರಗಳೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಅಳಿದುಳಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮರುಕ್ಷಣ "ಕವಳಾ ಹಾಕಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಕೆ ಕೊಡಿ" ಎನ್ನುವ ಅದರ ನಂತರ ಉಡಾಕೆ ಹಳಪಳೆ ಸೀರೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡೀ..... ಎನ್ನುವ ವಿಚಿತ್ರ ಧ್ವನಿಯ ಹಾಗೂ ಶೈಲಿಯ ರಾಗ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವುಗೊಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಕಚಪಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಾ ಆಚೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಿಟಿಪಿಟಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಾವುಗೊಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಈ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ತನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ "ಹಾವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೋಮಿ.." ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹೂ ಎಂದಿರಾ? ಹತ್ತೊ ಇಪ್ಪತ್ತೋ ರೂಪಾಯಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂದರ್ಥ. ಹಾವು ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಠಿ ಬಿಕ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆತ ಸಮಾಧಾನಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಡಿಕೆ ಕೇಳಿಯಾನು. ಆತನ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘಟಸರ್ಪ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಗುರುಬಲದ ದೋಷದಿಂದ ಈ ಬಡಕಲು ಹಾವುಗೊಲ್ಲನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹಲ್ಲುಕೀಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಗರಹಾವು ಬೆತ್ತದ ಚಾಪೆಯೊಳಗೆ ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ, ಮಾರುದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ನಾವು, ಬಗಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಅರಸುವ ಹಾವುಗೊಲ್ಲ. ಹಾವೆಂಬ ಜೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವಭಯವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹಾವು ಪುರಾಣ ಮುಕ್ತಾಯವೂ.......

No comments: