Thursday, March 26, 2009

ಉಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯ


ಎಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೂ ಉಗಾದಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

3 comments:

gemjaya said...

baaprE!

mruthyu said...

ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗಿದೆ..ನಿಮಗೂ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

PARAANJAPE K.N. said...

ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು