Tuesday, April 21, 2009

ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್


ಅಬ್ಬಾ ಈ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟಲೂ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕೇನೋ. ಬಂಗಾರ ಮಯದ ಈ ಕಾರ್ ನೋಡಿ. ಜಗತ್ತು ಎಂತಹ ಐಷರಾಮಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ

No comments: